ร่วมกิจกรรม 42 ปี ดอกบัวคู่ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน

ผู้บริหารและกลุ่มพนักงานบริษัทในเครือได้เข้าร่วมกิจกรรม 42 ปี ดอกบัวคู่ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ที่สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร การจัดการแข่งขันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติ นอกจากนี้รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายบางส่วนมอบเข้าสมทบทุน มูลนิธิชัยพัฒนา, มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล,บำรุงสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลสิรินธรกรุงเทพมหานคร