ร่วมออกบูธ งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560

ร่วมออกบูธ งานวิศวกรรมแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
” Engineering 4.0 the Next Revolution in Engineering “