เข้าร่วมกิจกรรม “25ปีถาปัตย์โฮม-เฮือน”

บริษัทจีบีเอส 2015 จำกัด และบริษัทโปรสตีล (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ)เข้าร่วมนิทรรศวัสดุก่อสร้างของงาน25ปีถาปัตย์โฮม-เฮือน ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วันที่ 12 พ.ย. 2565