โครงการบริจาคเงินน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

GBS2015และบริษัทในเครือฯ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วม จ. อุบลราชธานี โดยผู้บริหาร และ พนักงาน ร่วมกันวิ่งเพื่อสะสมยอดบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม #SAVEUBON