HEDDEE ARCHITECTS GOLF RYDER CUP’24

      บริษัท จีบีเอส 2015 จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมสถาปนิกเฮ็ด-ดี แข่งขันกีฬากอล์ฟของชมรม ประจำปี 2567 ภายใต้ชื่อ “HEDDEE ARCHITECTS GOLF RYDER CUP’24” ในงานประกอบด้วยสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา และตัวแทนผู้สนับสนุน ณ สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567